1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  1. De onderhavige Algemene Voorwaarden couponcode Webdiensten ZZP zijn van toepassing op een door Webdiensten ZZP  verkochte couponcode en/of het gebruik van een couponcode door de Klant. Deze Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Webdiensten ZZP. Door aankoop en/of gebruikmaking van een door Webdiensten ZZP verstrekte couponcode verklaart de koper van de couponcode, de Klant, de eigenaar en/of gebruiker van de couponcode in te stemmen met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Webdiensten ZZP en de onderhavige Algemene Voorwaarden.
  2. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt. Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden; Webdiensten ZZP: Webdiensten ZZP handelsnaam van Lutjebroeker.nl; couponcode: Een door Webdiensten ZZP uitgegeven en/of verkochte couponcode; Klant: De partij aan wie Webdiensten ZZP services aanbiedt, verkoopt en/of levert en/of die gebruik wenst te maken van de couponcode
 2.  Gebruik
  1. Indien een bestelling wordt gedaan waarvan de aankoopprijs lager is dan de waarde van de couponcode(s) dan vervalt het resterende bedrag. Indien een bestelling hoger is dan de waarde van de couponcode(s), dan dient het verschil door de Klant te worden betaald.
  2. Een couponcode uitgegeven door Webdiensten ZZP kan uitsluitend worden gebruikt voor Webdiensten ZZP services vermeld op webdienstenzzp.nl.
  3. De (rest)waarde van een couponcode is niet inwisselbaar voor geld.
 3. Acceptatie, geldigheid
  1. Een couponcode kan slechts één keer worden gebruikt per klant, IP, postadres of persoon. Aanvaarding van de couponcode door Webdiensten ZZP is ter uitsluitende beoordeling van Webdiensten ZZP en de administratie van Webdiensten ZZP geldt ter zake als dwingend bewijs. Indien Webdiensten ZZP een couponcode niet accepteert, zal zij zulks motiveren.
  2. De Klant dient de couponcode zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder verstaan het gebruik van de couponcode door onbevoegden) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Webdiensten ZZP aanvaardt geen aansprakelijkheid indien sprake is van ongeoorloofd gebruik.
  3. De geldigheid van een couponcode is verschillend en zolang de voorraad strekt.