Webdiensten ZZP zorgt ervoor dat uw diensten beschikbaar zijn. Soms kan het echter gebeuren dat dit niet het geval is. In deze regeling leggen we uit waarop u recht heeft mocht uw dienst niet beschikbaar zijn geweest.

VPS (Virtual Private Server), Reseller & Managed Hosting

Webdiensten ZZP geeft voor vps een uptime-garantie van 99,99% per maand. Wij staan er dus voor in dat u nooit langer dan 4,5 minuut per maand down bent. Was uw dienst langer niet beschikbaar, dan heeft u recht op compensatie. De compensatie kan worden aangevraagd via een ticket in de klantomgeving en wordt op de eerstvolgende factuur in mindering gebracht. De maximale vergoeding is de maandprijs van uw dienst met een minimum van 1 euro. De hoogte van de compensatie kunt u berekenen via de volgende formule.

(Maandprijs dienst / aantal minuten per maand) * (minuten downtime - 4,5) * 100 = uw compensatie

Overige diensten

Voor alle andere diensten, geven wij geen directe uptime-garantie. Wel kunt u aanspraak maken op een vergoeding op het moment dat uw dienst langer dan twee uur niet beschikbaar is. Als u recht heeft op compensatie kan deze worden aangevraagd via een ticket in de klantomgeving.

(Maandprijs dienst / aantal minuten per maand) * (minuten downtime - 120) * 100 = uw compensatie

Algemene bepalingen

1. Deze beschikbaarheidsregeling is onderdeel van de overeenkomst tussen Webdiensten ZZP en u en blijft daarop van toepassing zolang de diensten uit artikel 2 worden afgenomen.
2. De beschikbaarheidsregeling is van toepassing op alle hosting diensten en domeinnamen.

Garantie

3. Webdiensten ZZP garandeert een beschikbaarheid van 99,99% voor een VPS, Reseller en Managed Hosting gedurende één kalendermaand.
4. Indien de beschikbaarheid lager is dan 99,99% als gevolg van Downtime gedurende één kalendermaand heeft u recht op compensatie conform artikelen 10, 11 en 12.
5. U heeft recht op een pro-rata creditering van de voor de diensten betaalde kosten bij Downtime langer dan twee
aangesloten uren voor webhosting pakketten en domeinnamen.
6. Downtime is een onderbreking van het Webdiensten ZZP-netwerk met algehele onbereikbaarheid van de diensten tot gevolg.
7. Onderhoud of gevallen van overmacht worden niet als Downtime gekwalificeerd.
8. Het recht op compensatie ontstaat enkel indien Downtime of het herstel daarvan niet is veroorzaakt door uu eigen doen of nalaten.
9. Webdiensten ZZP spant zich ervoor in om u zo goed mogelijk over de Downtime te informeren en deze zo snel mogelijk te beëindigen.

Compensatieregeling VPS, Reseller en Managed Hosting

10. De compensatie voor VPS, Reseller en Managed Hosting betreft (een gedeeltelijke) creditering van het betaalde maandbedrag voor de geaffecteerde dienst in de betreffende kalendermaand.
11. Indien er in een kalendermaand 0,01% of meer Downtime is heeft u recht op compensatie in de vorm van een creditering van de betaalde kosten ter waarde van de Downtime in minuten (naar beneden afgerond), maal 100, met een maximum van het maandbedrag voor de maand waarin de garantie niet is gehaald.
12. Compensatie kan worden aangevraagd via een ticket in de klantomgeving.

Overige bepalingen

13. Webdiensten ZZP behoudt zich het recht voor deze beschikbaarheidsregeling te wijzigen.
14. De algemene voorwaarden van Webdiensten ZZP zijn van overeenkomstige toepassing. Indien enige bepaling in de beschikbaarheidsregeling strijdig is met de algemene voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden.