Koen van Beeldhouwerij van Velzen had diverse websites en blogs op de WordPress.com welke hij graag geheel in eigen beheer wilde hebben. We hebben zijn website content verhuisd naar ons en zijn oude blog locaties laten doorlinken naar zijn nieuwe websites.