Sporten met Begeleiding verzorgt sport-, spel- en bewegingsactiviteiten op locatie voor iedereen met een fysieke, motorische of verstandelijke beperking.