inloggen

Inloggen op WordPress

Inloggen op uw WordPress website is standaard via de volgende url: https://webdienstenzzp.nl/wp-admin/ Voor het inloggen op WordPress heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.  admin als gebruikersnaam? Als uw gebruikersnaam “admin” is, adviseren wij u om dit uit veiligheidsaspect vandaag nog te wijzigen. Gebruikersnaam wijzigen…

--- einde overzicht ---

--- einde overzicht ---